dr.sc. Marko Paliaga – CURRICULUM VITAE

prof.dr.sc. MARKO PALIAGA – rođen u Puli, 11.01.1974. Osnovnu i srednju ekonomsku školu pohađao je u Puli. Nakon završene srednje škole upisao je Ekonomski fakultet u Puli, smjer marketing gdje je 1997. diplomirao s temom «Analiza strateškog asortimana štedno kreditne službe “Flacius”. Magistrirao je na poslijediplomskom znanstvenom studiju na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, smjer marketing u listopadu 2003. na temu „Strateški urbani marketing“. Doktorirao je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Puli na temu branding i konkurentnost gradova. 08.04.2011. uspješno promoviran u izbor docenta od strane Fakultetskog Vijeća.U prosincu 2015. promoviran u znanstveno nastavno zvanje izvanredni profesor.

WWW.MARKOPALIAGA.COM

RADNO ISKUSTVO:

 • 1993. – 1994. Triglav osiguranje d.d.- istra osiguranje d.d., prestavnik za prodaju osiguranja
 • 1995. – 1996. Media V. Rovinj, Virgo advertising ljubljana, media planer
 • 1996. – 1997. ŠKZ Flacius Pula, suradnik u službi marketinga
 • 1998. – 1999. Media V. Rovinj, Virgo advertising Ljubljana, voditelj projekta
 • 1999. – 2006. Grad Rovinj Gradsko poglavarstvo, Stručni suradnik za komunalne poslove, Voditelj odsjeka za razvoj i gospodarstvo, Pročelnik upravnog odjela za komunalni sustav
 • 2006. – Komunalni servis d.o.o. Rovinj, direktor
 • 2014. – Komunalni servis d.o.o. Rovinj, direktor i Odvodnja Rovinj Rovigno direktor
 • 2017. – Gradonačelnik Grada Rovinja – Rovigno

STRUČNA IZOBRAZBA I USAVRŠAVANJE:

 • Izobrazba za Internog auditora i Lead auditora, IS0 9001:2000, izdano od LLoyd Registera iz Zagreba;
 • Izobrazba iz Public managementa Cleveland State University 2001., Cleveland, USA;
 • Završeni stručni tečajevi FOIP za izradu, procjenu i vođenje složenih investicijskih projekata 2001. i 2002.;
 • Ministarstvo za obrtništvo, malo i srednje poduzetništvo, Izobrazba za obrazovanje poduzetnika 2002.;
 • Položen državni stručni ispit , pristav I vrste zvanja, 2003.;
 • Položen ispit za neposrednog ovlaštenika prema zakonu o Zaštiti na radu, 2008.;
 • Certifikat Zagrebačke škole ekonomije i managementa, Sport, turizam i lokalni razvoj, 2009.;
 • Certifikat Altius savjetovanja Kontroling troškova, 2009., Certifikat Altius savjetovanja Forenzično računovodstvo i kontroling 2010., Certifikat Altius savjetovanja Upravljanje likvidnošću i novčanim tokovima, 2010., Certifikat Altius Napredna statistika u MS Excelu, veljača 2012., Certifikat Altius Gerilla Menedžment, lipanj 2012.;
 • Upravljanje projektima, Primakon d.o.o., 2013.;
 • Stručnjak zaštite okoliša, 2014.,
 • Visoka škola za sigurnost, Zagreb HALPET izobrazba MQ manager modularni predmet, veljača-srpanj 2014.
 • Voditelj Financijskog upravljanja i kontrole, Maestro učilište, 2015.
 • Potvrda o obavljenoj izobrazbi o gospodarenju otpadom, Adria, Pula, 2015.
 • nternal QMS and EMS Auditor training course, ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, LRQA-LLoyd, Zagreb, 2015.
 • Osposobljavanje za poslove trenera Karatea, 2019., Sportsko učilište-ustanova za obrazovanje odraslih, Zagreb.

OPIS NASTAVNE, ZNANSTVENE I STRUČNE DJELATNOSTI

 • 2004. Predavač IDA d.o.o. na temu Marketinga
 • 2006.-2007. Vanjski suradnik, gost na katedri za Marketing kod prof.dr.sc. Bruno Grbac
 • 2007. Suradnik na katedri za marketing, vježbe i seminari, kod prof.dr.sc. Franjić Zoran
 • 2007.-2010. Suradnik na projektu Strateški marketing – stvaranej identiteta konkurentnog gospodarstva kod prof.dr.sc. Bruno Grbac
 • 2008. Izbor u nastavno zvanje viši asistent
 • 2008.-2009. Nositelj dijela kolegija Marketing, kod doc.dr.sc. Arijana Nefat i vježbi iz predmeta Logistika kod prof.dr.sc. Danijela Križman
 • 2010. Kolegij Marketing i Logistika vježbe, te kolegij Marketing financijskih institucija
 • 2011.-04.03. Nastupno predavanje Marketing društvenih mreža
 • 2011.-08.04. Izbor u nastavno zvanje docent
 • 2012. Kolegij Marketing financijskih institucija
 • 2015.-23.12.2015. Izbor u znanstveno nastavno zvanje izvanredni profesor
 • 2020.-28.09.2020. Reizbor u znanstveno nastavno zvanje izvanredni profesor

Odluka o izboru u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesera
Odluka o reizboru u naslovno znanstveno zvanje izvanredni profesor

2021-04-07T10:24:10+00:00
Go to Top