NOVI MANDAT NOVI RAZVOJ! – UN NUOVO MANDATO UN NUOVO SVILUPPO!

Svako razdoblje donosi  nove izazove. Izazovi poput pandemije COVID 19 su još jednom pokazali da IDS Rovinj-Rovigno zajedno sa svojim stručnim i kompetentnim kadrovima zna upravljati našim gradom. U posljednje 4 godine učinjeni su jedinstveni pomaci u izgradnji i razvoju našega grada. Prisjetimo se izgradnje novih vrtića, uređenja bolnice, proširenja doma za starije osobe, izgradnje sjeverne luke, izgradnje gradskog bazena, uređenja Šetališta Vijeća Europe, brojnih kružnih tokova, uređenja plaža, novih biciklističkih staza, novih nogostupa, uređenih cesta, novih dječjih igrališta, parkova i zelenih površina.

Omogućiti svim našim građanima da dostojno žive i rade, da ostanu u mjestu rođenja, ostvare svoje snove kako su to činili njihovi preci, naš je temeljni cilj. Jednako želimo i za naše sugrađane koji su Rovinj-Rovigno odabrali za svoj novi dom kojeg poštuju i vole sa svim svojim pravima i obvezama. Stoga će zalaganje za daljnji gospodarski razvoj i otvaranje novih radnih mjesta kroz nove poduzetničke zone i dalje biti naš primarni zadatak za koji ćemo upregnuti nova znanja i energiju, kao i dragocjeno iskustvo. Gospodarski rast je osnovna poluga budućeg razvoja, najjači alat za uspješnu socijalnu i demografsku politiku.

Ogni periodo comporta delle sfide nuove. Quelle come la pandemia COVID 19 hanno mostrato, ancora una volta, che la DDI di Rovinj-Rovigno, insieme al suo personale competente ed esperto, sa gestire la nostra città. Negli ultimi 4 anni sono stati fatti singolari progressi nella costruzione e nello sviluppo della nostra città. Basti pensare alla costruzione di nuovi asili, alla ristrutturazione dell’ospedale, all’ampliamento della casa per anziani, alla costruzione del porto settentrionale, alla costruzione della piscina cittadina, alla sistemazione del Lungomare del Consiglio d’Europa, alle numerose rotatorie, alla sistemazione delle spiagge, alle nuove piste ciclabili, ai nuovi marciapiedi, alle strade sistemate, alle nuove aree gioco per bambini, ai parchi e alle aree verdi.

Far sì che tutti i nostri cittadini vivano e lavorino dignitosamente, rimangano del luogo natio, realizzino i propri sogni proprio come i loro antenati, è il nostro obiettivo fondamentale. E vogliamo lo stesso anche per i nostri concittadini che hanno scelto Rovinj-Rovigno come loro nuova casa, da amare e rispettare con tutti i diritti e i doveri che ne derivano. Pertanto l’impegno per un ulteriore sviluppo economico e la creazione di nuovi posti di lavoro attraverso nuove zone imprenditoriali sarà ancora il nostro compito primario, che ci farà mettere in campo nuove conoscenze ed energie, ma anche esperienze preziose. La crescita economica è la leva principale dello sviluppo futuro, lo strumento più efficace per una sana politica sociale demografica.

2021-03-26T11:10:07+00:00
Go to Top