RAZVOJ SOCIJALNE SKRBI – SVILUPPO DELL’ASSISTENZA SOCIALE

SOCIJALNE SKRBI

Suvremeno, razvijeno društvo brine o onima koji nisu u mogućnosti skrbiti o sebi. Socijalna skrb je važan segment funkcioniranja našeg grada u okviru kojeg ćemo nastaviti ulagati u još kvalitetniji sustav skrbi o potrebitima. Briga o socijalno ugroženim članovima naše zajednice ostat će naš prioritet.

Sukladno tome, i u mandatu od 2021. do 2025. godine nastavit ćemo:

Provoditi socijalni program putem raznih pomoći, subvencija i potpora kojima se ublažava situacija socijalno, materijalno najugroženijoj kategoriji sugrađana.

Izdvajati sredstva za prijevoz djece s posebnim potrebama koja pohađaju Dnevni centar i Školu za odgoj i obrazovanje u Puli.

Nastavit ćemo s politikom isplate pomoći umirovljenicima s nižim mirovinama kao i podupiranje  rada  udruga iz domene socijalne skrbi, posebice rovinjskom Društvu osoba s invaliditetom i Gradskom društvu Crveni križ te Dnevnom centru Veruda.

Osigurat ćemo obiteljima novorođene djece jednokratne novčane pomoći te ćemo nastaviti subvencionirati smještaj djece u vrtićima i prehranu u osnovnoj školi.

Subvencionirat ćemo i dalje prijevoz učenika u osnovnim školama.

Socijalna osjetljivost jedna je od najvažnijih karakteristika politike IDS-a Rovinja-Rovigno, sastavni je dio svakog dijela našeg društva i naše zajednice. To nas čini iznimno složnom i povezanom zajednicom koja je uvijek spremna za pružanje podrške potrebitima. Solidarnost lokalne zajednice živi se ne samo u iznimnim situacijama već u svakodnevnici našeg grada.

DELL’ASSISTENZA SOCIALE

Una società moderna e sviluppata si prende cura di coloro che non sono in grado di badare a sé stessi. L’assistenza sociale è un segmento importante per il funzionamento della nostra città, all’interno del quale continueremo a investire in un sistema ancora più efficiente di assistenza alle persone bisognose. L’attenzione per i membri socialmente vulnerabili della nostra comunità rimane la nostra priorità.

Pertanto anche nel mandato 2021-2025 continueremo a:

– attuare il programma sociale mediante vari tipi di sussidi, sovvenzioni e sostegni volti ad alleviare il disagio della categoria di concittadini più vulnerabile dal punto di vista sociale e materiale;

– stanziare risorse per il trasporto di bambini con esigenze particolari che frequentano il Centro diurno di riabilitazione e la Scuola per l’educazione e l’istruzione di Pola;

– promuovere la politica dell’erogazione di sussidi per i pensionati con pensioni di importo basso e del sostegno del lavoro delle associazioni attive nel settore dell’assistenza sociale, in particolare dell’Associazione delle persone diversamente abili di Rovinj-Rovigno, della Società cittadina della Croce Rossa e del Centro diurno di riabilitazione di Veruda;

– erogare alle famiglie con neonati degli assegni una tantum e sovvenzionare il soggiorno di bambini negli asili e i pasti consumati nelle scuole elementari;

– finanziare il trasporto degli alunni delle scuole elementari.

La sensibilità sociale è una delle caratteristiche salienti della politica della DDI di  Rovinj-Rovigno: è parte integrante di ogni atomo della nostra società e della nostra comunità. Questo ci rende una comunità particolarmente unita e coesa, sempre pronta a sostenere i bisognosi. La solidarietà della comunità locale si sente non solo nelle situazioni straordinarie, ma anche nella quotidianità della nostra città.

2021-03-26T11:04:07+00:00
Go to Top