ULAGANJA U MLADE – INVESTIMENTI NEI GIOVANI

ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSTVO

Ulaganje u znanje je ulaganje u sigurnu i prosperitetnu budućnost. Djeca i mladi nose društvo, pružaju zamah i vjeru u budućnost, polazište su uspješne i razvijene zajednice. Svjesni toga, nastavljamo s ulaganjima u školske i predškolske objekte, suvremenu opremu i financiranje rada stručnjaka kao što su psiholozi, pedagozi, logopedi i ostali stručni suradnici u školstvu.

Kao prioritetnu investiciju u narednom razdoblju planiramo dogradnju vrtića Mondelaco, uređenje vrtića Neven, projektiranje proširenja osnovne škole Juraj Dobrila te projektiranje proširenja kapaciteta osnovnih škola i vrtića na Lamanovi. Grad Rovinj-Rovigno će zajedno sa Županijom započeti obnovu strukovne škole Eugena Kumičića. Započet ćemo s uređenjem prostora bivše Školjke kao Centra za mlade u našem gradu, u smislu razvoja STEM područja i poticanja izvrsnosti u ugostiteljstvu i turizmu.

Našim ćemo studentima osigurati stipendije uz istovremeno povećanje / zadržavanje broja stipendista,  kako bi olakšali obiteljima ulaganje u prosperitetnnu budućnost svoje djece. U suradnji sa srednjim školstvom pratit ćemo trendove gospodarskog razvoja i poticati edukaciju za nova, potrebna zanimanja. Zajedno sa Županijom, sukladno strategiji obrazovanja, stvarat ćemo bolje, modernije uvjete za srednjoškolske učenike.

Nastavit ćemo investirati u vrtiće i škole, njihovu opremu, sadržaje i okoliš. Uređenje i dodatno opremanje dječjih igrališta konstanta je u našem radu. Nastavit ćemo uređivati nove i to na svim lokacijama koje su  pogodne za dječju igru i zabavu.

RAZVOJ POTICAJNE STANOGRADNJE

U mandatu koji slijedi nastavit ćemo rad na dovršetku projekta POS-a i to na lokaciji Štanga, čime ćemo omogućiti stambeno zbrinjavanje za više od 50 rovinjskih mladih obitelji.

SCUOLE E ASILI

Investire nel sapere significa investire in un futuro sicuro e prospero. I bambini e i giovani reggono la società, le danno slancio e fiducia nel futuro, sono il punto di partenza per una comunità florida e sviluppata. Essendone coscienti, continuiamo a investire negli edifici scolastici e prescolastici, in attrezzature moderne e nel finanziamento del lavoro dei professionisti psicologi, pedagogisti, logopedisti e di altri collaboratori professionali del sistema scolastico.

Un investimento  prioritario che abbiamo previsto prossimamente è l’ampliamento dell’asilo di Mondelaco, la sistemazione dell’asilo Neven, la progettazione dell’ampliamento della scuola elementare Juraj Dobrila e la progettazione dell’ampliamento della capienza delle scuole elementari e degli asili di Lamanova. La città di Rovinj-Rovigno, insieme alla Regione, avvierà la ristrutturazione della Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić. Inizieremo a sistemare gli spazi dell’ex ristorante Školjka quale Centro per i giovani nella nostra città, nel senso di uno sviluppo delle discipline STEM e dell’incentivazione dell’eccellenza nell’industria della ristorazione e nel turismo.

Erogheremo delle borse studio per i nostri studenti, aumentando/mantenendo però il numero di borsisti, per dare una mano alle famiglie che investono in un futuro migliore per i propri figli. In collaborazione con le scuole medie superiori seguiremo le tendenze dello sviluppo economico e stimoleremo la formazione per professioni nuove e ricercate. Insieme alla Regione, in armonia con la strategia per l’istruzione, creeremo delle condizioni migliori e più moderne per gli alunni delle scuole medie superiori.

Continueremo a investire in asili e scuole, nelle loro dotazioni, nei contenuti e negli spazi che li circondano.

La sistemazione e l’ulteriore fornitura di attrezzature per parchi gioco è una costante del nostro lavoro. Continueremo a predisporne degli altri in tutti i luoghi adatti al gioco e al divertimento dei bambini.

SVILUPPO DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Nel seguente mandato continueremo a lavorare per terminare il progetto di edilizia residenziale pubblica nel quartiere di Stanga, che ci permetterà di offrire un alloggio a più di 50 giovani famiglie rovignesi.

2021-03-26T11:06:06+00:00
Go to Top