ZAVRŠNA RIJEČ – CONCLUSIONE

„Par mi la xi un rigno, lassimala sta“

Do sada su nam naše građanke i građani iskazali povjerenje za sedam mandata. Nije bilo nedoumica niti nejasnih puteva, nikakvih ili slabih alternativa, te su vrlo jasno rekli da žele ići našim putem, da ono što radimo jest pravi put za sve nas!

Sveukupno brojimo više dogovora, razumjevanja, građenja i uspjeha u odnosu na propuste, probleme i polemike.

Osluškujući svoje sugrađane, IDS je gradio i vodio politiku stvaranja, uzajamnosti i zajedničkog razvoja i to kroz pokretanje novih programa prilagođenih lokalnim i regionalnim potrebama njegujući temeljne ljudske i političke vrijednosti.

Stvarajući malo „kraljevstvo“ za sve svoje sugrađane, opjevano u svečanoj pjesmi La viecia batana, IDS je u svoje programe ugradio ljubav prema svojim ljudima i svojem kraju.   

Uspjeh IDS-a Rovinja-Rovigno, Istre, je u postavljanju važnosti lokalnih potreba i vlastitog razvoja na prvo mjesto! IDS je kroz 28 godina djelovanja pokazao da je više od politike te da je vrijeme da se decentralizacijom države razvije još kvalitetniji i brži put prosperiteta.

Budite uz IDS – za sigurnu, gospodarski razvijenu i stabilnu budućnost našeg grada i za sve naše građanke i građane Rovinja-Rovigno.

Uz vas u nove uspjehe!

Ostanite uz nas! S našim ljudima, u nove uspjehe!

RAZVOJ – SVILUPPO

NAPREDAK – PROGRESSO

Poznata izreka poručuje:

“Potrudimo se da dobijemo ono što volimo,

jer će nas inače prisiliti da volimo ono što dobijemo.”

„Par mi la xi un rigno, lassimala sta“

Finora i nostri cittadini ci hanno accordato la propria fiducia per sette mandati. Senza dubbi o insicurezze sulla strada da prendere, senza ripiegare su percorsi alternativi impraticabili o poco convincenti, ci hanno indicato chiaramente che vogliono prendere la nostra strada, perché quello che stiamo facendo è la strada giusta per tutti noi!

Abbiamo totalizzato più consenso, comprensione, costruttività e progresso rispetto alle omissioni, i problemi e le polemiche.

Per la DDI l’ascolto dei suoi concittadini è stato il fondamento e il punto di riferimento per la politica della creazione, della reciprocità e dello sviluppo congiunto perseguito lanciando nuovi programmi adeguati alle necessità locali e regionali e curando i valori umani e politici fondamentali.

Nel creare, per tutti i suoi concittadini, il piccolo “regno” celebrato nel canto solenne  La viecia batana, la DDI ha incluso nei suoi programmi l’amore per la propria gente e la propria terra.

Il successo della DDI di Rovinj-Rovigno, dell’Istria, sta nel mettere l’importanza dello sviluppo e delle necessità locali al primo posto! Nei 28 anni del suo operato la DDI ha dimostrato di andare oltre la politica e ora è giunto il momento di aprire la strada maestra verso la prosperità facendo leva sul decentramento dello Stato.

Siate al fianco della DDI – per un futuro sicuro, economicamente prospero e stabile della nostra città e per tutti i nostri cittadini e le nostre cittadine rovignesi.

Al vostro fianco verso nuovi successi!

Rimanete al nostro fianco! Con la nostra gente, verso nuovi successi!

RAZVOJ – SVILUPPO

NAPREDAK – PROGRESSO

Un famoso aforisma recita:

“Cerchiamo di ottenere ciò che ci piace,

altrimenti o saremo costretti a farci piacere ciò che otteniamo.”

2021-03-26T11:01:59+00:00
Go to Top